Saturday, 25 November 2017

KAEDAH MATLAMAT HALAL CARA


Nihilisme adalah sebuah pandangan falsafah  yang sering dihubungkan dengan Friedrich Nietzche (mati 1900), seorang warganegara Jerman.

Fahaman Nihilisme mengatakan bahawa dunia ini dan kehidupannya tidak mempunyai apa-apa makna.  Maka, manusia boleh melakukan apa diingini tanpa terikat dengan sistem moral dan undang-undang. 

Memandangkan golongan Nihilisme melihat dunia ini 'tiada' apa-apa, maka mereka menolak wujudnya pencipta, tidak ada panduan agama atau peradaban yang perlu dipatuhi, hidup adalah seperti mana yang dikehendaki.  Lalu, mereka bebas untuk melakukan apa saja mengikut kehendak hati atau bersesuaian dengan keadaan semasa. 

Mereka juga beranggapan, jika ada pihak yang mengatakan adanya nilai moral yang perlu dipatuhi atau diikuti, maka itu adalah abstrak.  Perkara yang kabur dan boleh berubah-ubah.  Ini berdasarkan keyakinan bahawa setiap perkara yang diketahui atau ingin dilakukan tidak bertentangan dengan apa yang sedia ada. 

Dengan kata lain, golongan ini tidak sekali-kali menerima pandangan pihak lain, kerana merasakan apa yang dilakukan itu sebenarnya telah sama atau mengikuti apa yang pihak lain inginkan, sedangkan hakikat sebenarnya ia adalah bertentangan sama sekali.

Istilah nihilisme pertama kali dicetuskan oleh Ivan Turgenev dan diperkembangkan kedalam dunia falsafah oleh Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819). 

Fahaman ini juga sama dengan amalan dipelopori Niccalo Machiavelli (1469-1527) iaitu matlamat boleh menghalalkan cara.

Kaedah matlamat menghalalkan cara kerap dikaitkan dengan cetusan oleh Machiavelli di dalam karyanya mengenai pentadbiran negara, 'The Prince', bahawa kesesuaian sepatutnya menjadi asas suatu tindakan.

Ini dapat dilihat dari ungkapannya, “dalam tindakan setiap manusia kita mesti melihat kepada penyudahnya (matlamat yang ingin dicapai). Jadi biarlah seorang raja mendapat kemenangan dan mempertahankan negaranya, maka semua kaedah yang diambilnya akan sentiasa dianggap berbaloi."  Inilah kaedah digunakan mereka yang melatakkan matlamat menghalalkan cara.  

Secara ringkasnya, kaedah ini bermaksud, seseorang itu boleh melakukan apa sahaja atau mengambil apa jua cara (walaupun salah) demi untuk mencapai matlamat atau tujuannya. Ini adalah kerana yang penting atau yang diambil kira ialah matlamat, yakni tercapainya matlamat, walau dengan apa cara sekalipun.

Fahaman matlamat menghalalkan dipelopori Niccalo Machiavelli (1469-1527).  Namun, hakikatnya, dalam sistem bermasyarakat dan bernegara, kaedah itu telah lama diamalkan. 

Contohnya, kaedah ini telah dipraktikkan oleh kaum kafir untuk memadamkan cahaya Islam di muka bumi ini. Kaedah ini telah dilakukan oleh Yahudi dan kafir Quraisy semasa permulaan penyebaran Islam.

No comments:

Post a Comment